Diferències SIOGES/one i SIOGES/pro

La versió PRO afegeix la funcionalitat a la versió ONE:

 • Totes les reixetes es poden exportar a PDF i EXCEL.
 • Permet Importar i Exportar a EXCEL les famílies, articles i tarifes.
 • Permet més de tres tarifes de venda i més d'una tarifa de compra.
 • Permet treballar amb zones de consum, llocs de consum i pla del local.
 • Duplicació de Tarifes.
 • Increment percentual de tarifes.
 • Incorpora estadístiques avançades.
  • Comparativa anual de Vendes
  • Comparativa Mensual de Vendes
  • Deutes de Clients
  • Comparativa de tarifes
  • Beneficis
  • Vendes per Client
  • Tiquets per Client
  • Ticket Medi
  • Estadística de Invitacions
  • Vendes per Tram Horari
  • Control de deute de clients.
 • Permet dividir tiquet.
 • Diferenciacions d'articles (talles, colors, etc.).
 • Classificacions d'articles.
 • Articles Tipus Pack.
 • Suplements i Modificadors en els articles.
 • Assignació automàtica d'articles a tiquet en funció dels comensals.
 • Invitacions al tiquet.
 • Permet comandes de compra. albarans de compra, inventaris i llistats d'estocs.
 • Generació de comandes des de la proposta de compra.
 • Assignació de targetes client.
 • Identificació d'empleats per targeta de banda magnètica.
 • Impressores en cuina (màxim 3)
 • Visualització d'estocs en pantalla de venda.
 • Estoc Màxim i Mínim.