SIOGES. Edicions

SIOGES es pot adquirir en tres versions diferents:

  • La versió ONE que disposa d'una funcionalitat ajustada a les necessitats més bàsiques d'un negoci.
  • La versió PRO que incopora una sèrie de funcionalitats més avançades per a aquells usuaris que necessitin major control.
  • La versió SERVER que permet connectar diversos SIOGES / pro i compartir informació entre ells (la versió SERVER funciona al mateix temps com una versió PRO i disposa de tota l'operativa de venda).